Kurzy

 

Naše laboratoř poskytuje kurzy praktických dovedností spojených s DNA identifikací kosterního materiálu. Kurzy jsou dostupné komukoli, přičemž frekventatnti si mohou v rámci kurzu zpracovat vlastní osteologický materiál. Kurz normálně trvá 1-2 týdny, přičemž jeho rozsah a náplň záleží na odborných a praktických zkušenostech účastníka a vybraných oblastech analýzy. V rámci jednoho kurzu jsme schopni školit maximálně 3 osoby.

Tématické okruhy:

  • Uspořádání laboratoře a protikontaminační opatření
  • Příprava vzorku a jeho čištění
  • Postupy izolace DNA
  • Post-izolační čištění vzorku
  • RT-PCR DNA kvantifikace
  • PCR amplifikace
  • Post-PCR čištění vzorku
  • Fragmentační analýza
  • mtDNA sekvenování
  • Vyhodnocení dat (včetně statistiky a genetické genealogie)