DNA analýza kosterního materiálu

 

Archeogenetická laboratoř Forenzního DNA servisu má potřebnou kapacitu, znalosti a zkušenosti, aby provedla DNA analýzu i VAŠEHO současného či historického kosterního materiálu (viz sekce Publikace). Rutinně provádíme následující typy analýz:

  • Analýza autosomálních STR (Identifiler, MiniFiler, NGM)
  • Analýza STR Y-chromozómu (Y-filer, MiniPlexes I+II
  • Analýza mitochondriální DNA (HVR I+II)
  • Analýza SNP na Y-chromozómu a AIM na autosómech (pouze v případě dobré kvality vzorku)
  • Predikce geografockého původu (podle haploskupin Y-chromozómu a mtDNA)

V naší laboraoři používáme některé speciální procedury:

  • HaR pufr (odstranění inhibitorů před izolací DNA)
  • DeX pufr (demineralizace kosterního vzorku)
  • 4N6 Quant ALU (citlivá kvantifikace DNA s limitem 1 pg)
  • Y-miniSTR multiplexy I+II (DYS388, DYS426, DYS444, DYS446, DYS447, DYS449, DYS459, DYS481, DYS392 a DYS438)
  • 4N6 XCtest (systém pro monitorování stupně biologické kontaminace v DNA laboratořích)

 

Naží zákazníci získají spolu s výsledky na vyžádání i kompletní laboratorní protokoly včetně hrubých dat (FSA souborů), elektroferogramů a statistických výpočtů.

Výsledky můžeme předložit ve formě znaleckého posudku.

 

Volitelné služby

Antropologická analýza (pohlaví, věk, zranění, a pod.)

X-ray

3D scan + virtuální a fyzické modely

Analýza izotopů a prvků

Faciální rekonstrukce

Příprava manuskriptu pro publikaci výsledků